Hibaüzenet

Notice: Undefined offset: 1 counter_get_browser() függvényben (/home/scarbant/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc 70 sor).

Előadás: "Sopron körzete az Avar Birodalom felbomlásától a magyar honalapításig (IX.- X. század)".

Cikk

Tudományos ismeretterjesztő előadás és adománygyűjtés "centurio" gyógyítására

Dr. Gömöri János régész előadása Sopron körzetének IX.- X. századi történeti és régészeti emlékeiről

Helyszín: Soproni TIT (Tudós Ismeretterjesztő Társulat
Várkerület 98. (Lenck-átjáró) I. emelet

Időpont: 2023. október 17. (kedd), 17:30 óra

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az előadás összefoglalója:

Dr. Gömöri János régész, (Scarbantia Társaság, Sopron)

AVARIA „TRIANONJÁTÓL” A MAGYAR HONALAPÍTÁSIG
Sopron és környéke a IX. és X. évszázadok történeti- és régészeti adatainak tükrében

Árpád magyarjainak megtelepedése előtt az egész Kárpát-medence feletti uralom hosszabb időszakra történő biztosítása az avar kagánnak sikerült 568 és 803 között. A frank (791-), majd bolgár támadások (803) nyomán kitört polgárháborúban az Avar Kaganátus részekre szakadt, de 811-ig (más feltevés szerint 822-ig) még feltételezhető az avarok bizonyos politikai (vazallusi) önállósága. A IX. században elszakított korábbi avar területeken új hatalmi körzetek alakultak ki (ezek közül a jelentősebbek:
I. A Keleti frank határgrófságok, az Ostmark- hozzávetőlegesen a Rábáig;
II. A Bolgár kánság határvidéke, hozzávetőlegesen a Marosig;
III. A Morva fejedelemség, hozzávetőlegesen a Garamig.
IV. A fenti határvidékek között említik korabeli nyugati évkönyvek az alföldi „Avarok pusztáit”;
V. illetve Szlavóniát, a szláv főnökökre bízott Dráva és Száva folyók közötti területet

Az előadó főleg a Sopron környéki IX.- X. századi régészeti leletek bemutatásával illusztrálja az impériumváltások emlékeit. Az általa vezetett vaskohó-feltárások eredményeiből egy IX. század utolsó harmadára, vagy a X. sz. elejére -- radiokarbon módszerrel -- keltezett dunántúli székely-rovásírásos tárgyat is bemutat.
Ennek alapján vizsgálja az előadásban a honfoglalás előtti magyar nyelvhasználat lehetőségét a Dunántúl bizonyos területein. Kifejti, hogy a régészeti- és történeti forrásokat figyelembe véve nem zárható ki, hogy a korábbi avar alattvalók, az onogurok egy csoportjáról nevezett „ungri”— kapcsolatot tartva keleti rokontörzseikkel — előkészíthették, segíthették a hét magyar törzs és a három kabar törzs szövetségének kárpát-medencei honalapítását.

Undefined
Dátum: 
2023. október 09. (hétfő) 15:30