A Társaság 1998. évi tevékenysége

Január 22. Ifj. Sarkady Sándor: „Sopron 1954 és 1978 között” c. dokumentumfilm vetítése kommentálással, főleg a soproni műemlékvédelemről szóló filmrészletekkel.

Február 26. Gömöri János: „Időutazás egy római kori kereskedelmi úton.” Beszámoló a nemzetközi együttműködésben készülő multimédiás „Borostyánkő út CD-Rom” munkálatairól, részletek bemutatásával.11

Április 18. A Műemléki Világnapon kirándulás autóbusszal Pápa–Veszprém–Zirc útvonalon. 44 tagunk vett részt a túrán, amelyen múzeumi kiállításokat, műemlékeket és műemlékkönyvtárat tekintettünk meg.

Május 3. A nemzetközi archeometriai konferencia résztvevőinek bemutattuk Scarbantia maradványait, a régészeti parkot,12 a római városfalakat, a fórumot és az amphitheatrumot, valamint várhelyi korai vaskori földvárat.

Július 23. Dr. Gimesi Szabolcs, Sopron Megyei Jogú Város polgármestere és e sorok írója ismertette Scarbantia/Sopron régészeti parkját a „Romkert a város szívében” c. szombathelyi tanácskozáson, ahol a Dunántúl műemlékvárosainak képviselői vettek részt.

Szeptember 16. Kőszegen, az osztrák–magyar regionális együttműködési konferencián, e sorok írója ismertette a Borostyánkő út témában folytatott regionális kulturális-turisztikai együttműködést a nyugat-magyarországi megyék valamint Burgenland és Alsó-Ausztria délnyugati térsége között.

Október 1. Dr. Ljudmila Plesničar-Gec: „Emona. Ljubljana a római korban.” Diavetítéssel és videofilmmel kísért angol nyelvű előadás (tolmácsolással) a szlovén főváros római kori emlékeiről,13 a példamutató szlovéniai műemlékvédelemről és a magas színvonalú régészeti könyvkiadásáról. Múzeumi könyvtári cserekapcsolat kiépítése.

Október 22. A bécsi „Stadtarchäologie Wien” meghívására a társaság elnöke, Gömöri J. részt vett az „Archäologie in Grenzgebiet” osztrák–szlovák–cseh–magyar szakmai napon Bécsben, a városi régészet jellegzetes módszereinek és a régészeti műemlékek, romkertek tanulmányozása céljából. Az osztrák régészek tájékoztatást adtak a Judenplatzon végzett feltárásról, ahol a római kortól a középkorig terjedő több méter vastag rétegződés több ezernyi leletét számítógépes programok segítségével kronológiai, tipológiai, stratigráfiai összefüggéseik szerint rendszerezik. Az itt feltárt középkori zsinagóga rekonstruálásához — két soproni látogatáson — az Új 22–24. 385alatti zsinagóga eddig csak kis részletében publikált ásatási dokumentációit14 is tanulmányozták a bécsi régészek.

Október 24. Paúr Ivánnak, az első soproni régész emlékművének megkoszorúzása, halálának 110. évfordulója alkalmából. „A soproni Bécsi domb régészeti emlékei”, kirándulás Gömöri János régész vezetésével. Középkori Szt. János templom, római amphitheatrum, kelta temető helye.

November 19. Dr. Eduárd Krekovič: „A dunai limes előterében. Római emlékek Szlovákia területén”. A pozsonyi egyetem docense magyar nyelven ismertette a római kori ásatásokat és a kiemelkedő leleteket. Részletesebben foglalkozott Oroszvár és Izsa-Leányvár helyszínen is bemutatott római táborainak maradványaival.