Hibaüzenet

Notice: Undefined offset: 1 counter_get_browser() függvényben (/home/scarbant/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc 70 sor).

A Társaság 1992. évi tevékenysége

Cikk

Jan. 30.: Dr. Sz. Póczy Klára: Scarbantia önkormányzata. Előadás.

Febr. 26.: Jerem Erzsébet: Sopron kelta előzményei. Előadás.

Ápr. 11.: A Fórum-háztól kiindulva, a társaság tagjai megtekintették Scarbantia maradványait, Gömöri J. vezetésével. Fórum, római fürdő, út- és városfalmaradványok, városkapu, romkert.

Ápr. 22.: Rendkívüli taggyűlés, a szabályzat újbóli elfogadása.

Ápr. 25.: Autóbuszkirándulás Scarbantia közvetlen környékére, részben a leendő régészeti park lelőhelyeinek megtekintésére. Amphiteatrum, várhelyi vaskori földvár és halomsírok, római Borostyánkő út a Várison; X. századi vaskohótelep az elkerülő út ásatásánál, vezetett: Dr. Gömöri János. Mithraeum Fertőrákoson, római villa ásatása (vezetett: Gabrieli Gabriella).

Máj. 23.: Autóbusz kirándulás Savaria (Szombathely) római régiségeinek megtekintésére. A romkertben vezetett Dr. Szentléleky Tihamér, az új ásatáson, a Fő téren Sosztaritch Ottó, a Savaria Múzeumban Dr. Kiss Gábor osztályvezető.

Júl. 8–22.: Másodszor szerveztünk Ifjúsági Régésztábort Sopronban. A felvidéki (szlovákiai magyar) diákok és soproni középiskolások, a múzeum régészeti raktárát költöztették át. X. századi rekonstruált vaskohóban vasat olvasztottak. Részt vettek a kohóásatáson és az amphiteatrum kutatásában. A tábort Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Lakitelek Alapítvány, a helyi Volán és más szervek támogatták, berzsenyis gimnazisták segédkeztek aktívan a tábor ügyeinek intézésében, Kónya Veronika vezetésével.

70Szept. 28.: Rendkívüli közgyűlés Scarbantia fórumán. Itt Sári István városi főépítész beszámolt az Expó-tervekről, a római kori műemlékek bemutatásának lehetőségeiről.

Okt. 17.: Autóbuszkirándulás Carnuntumba (Deutschaltenburg). A Carnuntum Régészeti Park igazgatója, Dr. Werner Jobst professzor vezetett a múzeumban. A Régészeti Park objektumait, a katonai- és polgári amphiteatrumot, a Heidentort, a civil város maradványait az újjáépített Diana-templommal stb. tekintettük meg.

Dec. 9.: Beszámoló az újabb ásatásokról. Gömöri János: Amphiteatrum, Római út a posta építésénél, fazekastelep. Gabrieli Gabriella: Újabb római sírok Scarbantia D-i temetőjében. Videofilm vetítése a posta melletti 1989. évi ásatásról. A Társaság 1992-ben két pályázatot nyert. Sopron Város Közművelődési Keretéből és a Lakitelek Alapítványtól (a diáktáborhoz).

A park részei:
I.   Romterület a Városház utcában (1. ábra)
II. Városfalak (2. ábra)
III. Borostyánkő út (3. ábra)
IV. Fórum (4. ábra)
V. Római fürdő (5. ábra)
VI. Amphiteatrum (6. ábra)
VII. Mithraeum (Fertőrákos) (7. ábra)
VIII. Várhelyi vaskori sánc és halomsírok (8. ábra)
IX. Tervezett kelta skanzen a Jereván lakótelepen

Pályázatokat nyújtunk be fenti tevékenységeink finanszírozása céljából, valamint a régészeti park kiépítésének megkezdésére, propagálására, egyes objektumok színvonalas helyszíni információs tábláinak elkészítésére.
Fenti tervünket és az alapszabályt az alakuló ülés mintegy 50 főnyi közönsége egyhangúlag elfogadta. A Scarbantia Társaság e nemes cél érdekében megalakult és vezetőséget választott.
A római városi hivatalok és a gorsiumi baráti kör szabályzata mintájára alakítottuk ki a Társaság szerveit: A közgyűlés (comitia) évente ülésezik. Az intézőbizottság (ordo) segíti a vezetőség (magistratus) munkáját. Két társelnök (Duumvir) Gömöri János és Fábiánkovits Ferenc felelős a Társaság ügyeinek képviseletéért. Jelenleg egy régész és egy építész tervezőmérnök tölti be a tiszteket, a titkár (aedilis) Krisch Aladárné kirándulási szervezési munkát végez. (Jelenleg a Lokomotív Tourist soproni utalási iroda vezetője végzi e tiszttel járó munkát.) Gazdasági ügyintézőnk (quaestor), Kocsi János áldozatos munkája már most dicséretet érdemel (ő civilben a városi Gazdasági Kamara titkára). Kultúrügyeink a curator intézési körébe tartoznak. Középiskolai mérnöktanár e tisztség viselője. Külön diákcsoport tevékenykedik a társaságon belül.