Hibaüzenet

Notice: Undefined offset: 1 counter_get_browser() függvényben (/home/scarbant/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc 70 sor).

Scarbantia fórumának déli része

Cikk

forum03.jpg 

 

Hozzászólások

Főszerkesztő képe

SCARBANTIA FÓRUMA

Régészeti Kiállítóhely

 

THE FORUM OF SCARBANTIA

Archaeological  Exhibition

 

DAS FORUM VON SCARBANTIA

Archäologische Ausstellung

 

NYITVA / OPEN / GEÖFFNET

Munkanapokon és szombaton

weekdays and Saturday

Wochentags und Samstag

10.00 – 18:00 h.

Vasárnap / Sunday / Sonnatag

10.00 – 14:00

  
 
 

A fórum északnyugati sarkánál (a mai városháza 1894-95. évi építésekor) tárta fel Bella Lajos az Antoninus Pius (138-161) idején újjáépített capitoliumi templom maradványait. Akkor találták meg a capitoliumi triász kisázsiai fehérmárványból faragott szobrait, amelyeket most a Fabricius-ház kőtárában (Fő tér 6.), Szakál Ernő szobrászrestaurátor összállításában csodálhatnak meg a látogatók. A scarbantiai és környékbeli feliratos kövek alapján számos más szentélyre, templomra következtethetünk. A kereskedők a fórum melletti Mercurius szentélyben állítottak oltárkövet. Liber Pater, azaz Bacchus hívei is a közelben mutattak be áldozatot. Silvanus szentély és Isis templom is emelkedett a fórum közelében.

 

A capitoliumi triasz, Jupiter, Juno és Minerva fehér mátvány szobrai a scarbantiai fórum északi széléről.

Megtekinthető  a Soproni Múzeum kőtárában, a Fabricius-ház pincéjében (Fő tér 6.). 

 

Scarbantia, a korábbi oppidum, a Flaviusok alatt lendült nagyobb fejlődésnek — amikor több felíratos kőemlék tanúsága szerint — megkapta a municipium rangot. Ekkor kezdték kiépíteni a város központját. A fórum nagy építkezései Traianus (98-117) és Hadrianus (117-138)  császárok uralkodása idején folytak.

Részleteiben tipikus itáliai fórumot építettek, amelynek alaprajza viszont inkább a görög agora négyszögletes formáját idézi. A fertőrákosi lajtamészkő lapokkal burkolt tér területe 45x46 m és a jelenlgi utcaszinttől 420 cm mélyen fekszik. Mind a négy oldalán gondosan faragott, nyitott esővíz-elvezető csatorna  határolja a teret. A fórum D-i oldalán oszlopcsarnok (porticus) emelkedett, mögött állt a curia, a városháza. A tér déli szélén három lovas-szobor alapzata is előkerült. Ezeken valószínűleg császárok életnagyságú bronzszobrai álltak.

gal/09_10/latin/DSCF5135.JPG
   A soproni Szent Orsolya Iskola latinszakkörének előadása a scarbantiai fórumon
 

A fórum déli, keleti és nyugati szegélyét 1979-82 között — az OMF költségén Gömöri János (Soproni Múzeum) irányításával — tárták fel. A múzeum bemutató terében, a déli porticus előtt látható a tipikus vízelvezető csatorna, a lovasszobrok talapzata,  a basilica (a törvénykezés háza), amely hosszú, oszlopcsarnokos pódiumépület volt,  A fórum teréből a mai utcaszínt fölé nyúlik fel egy 5,5 m magas, eredeti darabokból rekonstruált római oszlop. Ez éjjel kivilágítva, a földszinti iroda nagy üvegablakain keresztül, az utcáról is szembetűnik. A Fórum Múzeum terében magát a korabeli teret érzékeltetjük, ezért kevés információs táblával, alaprajzokkal és rekonstrukciókkal vázoljuk fel a fórum történetét. A pompeji vörösre színezett vasbeton szigetelőfalak  jó háttérül szolgálnak az itt előkerült római kőfaragványoknak.

 

JELMAGYARÁZAT :

1. A Fórum Múzeum, FORUM SCARBANTIAE
2. Római kori romkert. Römischer Ruinengarten.The Roman ruins of Scarbantia.
3. XI. századi ispáni vár sánca. Die Holzkonstruktion des frühungarischen Gespansburgs, 11. Jh. n. Chr. Timber construction of the Early Hungarian Castle, 11th cent. A.D.
4. Városfal, IV. sz. átépítve a XIV. sz.-ban. / Stadtmauer, 4. Jh., umgebaut im 14. Jh. / Town walls, 4th century A.D., rebuilt in the 14th cent.
5. Római út a mai városháza udvarán. / Römische Strasse, (heutiges Rathaus). / Roman street (today Town Hall).
6. Várostorony, alatta az É-i római városkapu. / Mittelalterlicher Stadtturm, und das römische Stadttor. / Medieval Municipal Tower on the Roman town gate
7. A Borostyánkő út eredeti részlete. / Originale Strecke der Bernsteinstrasse. / Original remains of the Amber Road.
8. Fabricius-ház. Régészeti Múzeum és Lapidárium. / Archäologisches Museum und Lapidarium. / Archaeological Museum and Lapidary
9. Későrómai horreum. / Das spätrömisches Horreum. / The Late Roman horreum.
10. Középkori Ferences-templom. / Mittelalterliche Franziskanerkirche. / Medieval Franciscan church.

 

Az Országos Műemléki Felügyelőség és a Soproni Múzeum ásatásai megállapították, hogy a scarbantiai fórum kőburkolatos tere — hasonlóan az aquileiai és tergestei (Triest) fórumokéhoz — egy lépcsőfokkal mélyebben található a környező utcák szintjénél. A Pompejiben talált fórumábrázolás alapján feltételezhetjük, hogy nappal kereskedők árusították portékéikat a scarbantiai fórumon, az esti óráktól és ünnepi alkalmakkor itt cserélték ki nézeteiket és helyi polgárok. Itt szerezhettek információkat a távolról érkező kereskedőktől, illetve a provincia, vagy a Birodalom ügyeit intéző hivatalnokoktól, akik a nagy forgalmú távolsági úton Carnuntum (Pannonia Superior helytartói székhelye, legiós tábor), Vindobona (Bécs, legiós tábor), vagy éppen Savaria (Szombathely) irányából érkeztek. Scarbantiában és főleg a fórum környékén minden olyan szolgáltatást megtalálhattak az utazók, amelyek nagyobb római városokban általánosak voltak. A szentélyek, fürdők, kényelmes szálláshelyek, üzletek, műhelyek és nem utolsó sorban borozók várták a vendégeket. A fórumon kiállított játékasztal egy ilyen mulatóban állhatott.

A fórumot 568.-ig, a longobardok Itáliába vonulásáig,, Scarbantia elnéptelenedéséig  használták. Itt került elő az a longobard ruhakapcsoló tűvel keltezhető téglakarcolat, amely egy VI. századi keresztény közösség imaházának egyik padlótéglája volt. Vigilius episcopus Saravaciensis, vagyis Vigilius scarbantiai püspök neve az 570-es évek elejéről az aquileiai zsinat pülpök-listájáról ismert. Ezután a magyarok X. századi bejöveteléig romosan álltak a város falai, a fórum épületei pedig, a közéjük épült népvándorlás kori viskókkal szinte „a földdel váltak egyenlővé.”

Irodalom: Gömöri János: Scarbantia fóruma. Il foro di Scarbantia. Das Forum von Scarbantia. The Forum of Scarbantia, 1993. TKM 455-455A;

Póczy Klára: Scarbantia. A római kori Sopron. (Sopron in the Roman Period). Budapest 1977.