Hibaüzenet

Notice: Undefined offset: 1 counter_get_browser() függvényben (/home/scarbant/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc 70 sor).

A Társaság 1994. évi tevékenysége

Cikk

A Társaság tevékenysége az alábbi fő területekre terjedt ki:

  1. Ismeretterjesztő előadásokat szerveztünk, kiváló szakemberek meghívásával.
  2. Autóbusz-kirándulásokon tanulmányoztuk Pannónia régészeti parkjait.
  3. Nemzetközi régészeti diáktábort szerveztünk az amphitheatrumi kutatásokhoz.
  4. Ifjúsági helytörténeti pályázatokat írtunk ki.
  5. Nemzetközi konferenciákon ismertettük a scarbantiai kutatások eredményeit. A Borostyánkő út témájában Sopronban is nemzetközi konferenciát rendeztünk.
  6. Olasz múzeumokkal együttműködve kiállítást rendeztünk borostyánkőleletekből.
  7. Kezdeményezésünkre hivatalosan bejegyezték a Scarbantia Régészeti Park Alapítványt, ennek régészeti, szakmai irányítása társaságunk feladata.
  8. Sikeres pályázatokkal, számítógép vásárlásával biztosítottuk a Társaság működési feltételeinek javítását.
  9. Bázisintézményünk a Soproni Múzeum, amely működésünk infrastrukturális feltételeit biztosítja, és ahol ellátjuk a régészeti részleg közművelődési feladatait.

Január 5.: A soproni Rotary Klubban Gömöri János (továbbiakban: G. J.) előadást tartott a Scarbantia Régészeti Park jelenlegi állapotáról.

Január 15.: A Római Magyar Akadémián tartott előadást1 társaságunk elnöke, a Pannonig és a Római Birodalom c. nemzetközi konferencián. A konferencia megnyitóján Magyarország római nagykövete, Dr. Szörényi László külön kiemelte a Scarbantia Régészeti Park jelentőségét.

Január 21.: Sopron Megyei Jogú Város főjegyzője, Dr. Paukovics Vilmos, és Sári István városi főépítész fogadták a Scarbantia Társaság társelnökét, G. J.-t a Scarbantia Régészeti Park alapítási ügyeinek megbeszélése céljából.

Február 8.: A Soproni Képzőművészeti Társaság tagjainak G. J. diavetítéssel kísért előadásban ismertette Scarbantia régiségeit, megállapodás született tevékenységünk, rendezvényeink összehangolásáról.

Február 10.: Megtartottuk a társaság közgyűlését. A concilium vezetőséget választott.2

Február 11.: A Berzsenyi Gimnázium nyílt napján G. J. vetített képes előadást tartott a soproni régiségekről és Scarbantia Régészeti Parkról.

Február 16. és 17.: A Fórumon az Óvónőképző Főiskola hallgatói csoportjai kaptak tájékoztatást Scarbantia múltjáról.

Februárban Szabó Miklós tanár úr, a Széchenyi Gimnáziumból több tanulót irányított a Scarbantia Társaság felé, akik közül sokan a későbbiekben aktívan részt vettek a társaság tevékenységében.

Március 10.: Az Aquincumi Múzeumból Dr. Facsády Annamária tartott előadást az óbudai római kori emlékek kutatásairól. Ezt követően Lengyelné Kuruci Katalin az Aquincumi Baráti Kör tevékenységét ismertette.

Március 16.: Hámori Gábor elővezetésében a Sopron környéki kerékpárutak tervezését és létesítését vitatták meg a MTESZ székházában, itt figyelembe vették a Scarbantia Régészeti Park megközelítésének lehetőségeit is.

Március 25.: Dr. Hajnóczi Gyula professzor – a Műszaki Egyetem Építészeti Tanszékének vezetője, amphitheatrum-szakértő – társaságunk meghívására Sopronba látogatott és a városi főépítész, a Városszépítő Egyesület elnöke, a Scarbantia Társaság vezetősége részvételével az amphitheatrumban, a helyszínen alakított ki véleményt a helyreállítás lehetőségeiről. Előzetes helyreállítási terveket, (a részleges bemutatás lehetőségeit) rövidesen felvázolta és elküldte Sopronba.

Március 31.: A múlt évben meghirdetett irodalmi és képzőművészeti pályázat pályaműveinek zsűrizését Giczy János festőművész és Sarkady Sándor költő elnökletével a Fabricius-házban végeztük. Az olaszországi kirándulást, a fődíjat a Szent István Általános Iskola tanulója, Molnár Éva nyerte.

Április 5.: A Liszt Ferenc Művelődési Házzal közösen társaságunk rendezte a kiállítást a Scarbantia és Sopron régiségei, műemlékei által ihletett képzőművészeti és irodalmi pályamunkákból, amelyek soproni és környékbeli általános iskolákból érkeztek be.

Április 7–10. között, a résztvevők költségén, autóbusz-kirándulást szerveztünk a Borostyánkő út D-i szakaszának megtekintésére. Salla/Zalalövő érintésével, Szlovénián keresztül az Adriai tenger partjáig, Gradoba és Aquileiába. A szakmai vezetéseket helyi régészek biztosították. Szlovéniában: Ptuj/Poetovio mithraeumai (Dr. Mojca Gajkovic), Celje/Celeia régészeti kiállítása (Dr. Irena Lazar), Ljubljana/Emona fóruma és ókeresztény bazilikái (Dr. Ljudmila Presnicar-Gec), Olaszországban: Agileia múzeuma, fóruma, bazilikája, római kori kikötője (Dr. Maurizio Buora). Megtekintettük még Gradot, (ahol Virgilius episcopus Scarabatiensis, Scarbantia utolsó püspöke az 570-es években részt vett egy püspöki zsinaton), Triest/Tergeste múzeumát és műemlékeit (fórum, színház, bazilika), valamint Udine-Castellot, illetve rövid sétát tettünk Cividaleban, a 60korai langobard központban. A túrát G. J. vezette. Jó kapcsolatokat alakítottunk ki a fenti múzeumokkal, ami kiadványok cseréjében és csoportos látogatások formájában is realizálódik. A ptuji múzeum munkatársai már 1995 nyarán soproni autóbuszkirándulással viszonozták Társaságunk ottani műemlék-szemléjét. Sopronban hasonló szakmai vezetésben részesülhettek.

Április 21–22.: A székesfehérvári Megyeházán „Régészet és tervezés” címmel nemzetközi konferenciát szervezett a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége Műemléki Munkabizottsága, Fejér Megye Önkormányzata, a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Építési Hivatala, az Országos Műemlékvédelmi Hivatal és az Internazionales Städteforum, Graz. Kilenc előadás hangzott el. A soproni régészeti műemlékeknek a mai városképben való megjelenítéséről, a tervezett régészeti parkról G. J. számolt be. A tanácskozásról számos újságcikk jelent meg és Fazekas Péter, Vas megye főépítésze szerkesztésében 50 példányban kiadták az előadások szövegét.3

Április 28.: Dr. Vaslaki Lajos főorvos gazdagon illusztrált előadást tartott Észak-Afrika római kori romvárosairól.

Május 10–14. között nemzetközi konferenciát4 szerveztünk Sopronba a keleti Haustatt-kultúráról a MTA Régészeti Intézetével, mint főszervezővel, továbbá a bécsi egyetem Régészeti Tanszékével, a kismartoni és soproni múzeumokkal közösen. A konferencia résztvevői, akik a hazai vendégeken kívül Ausztria, Szlovákia, Csehország, Svájc, Olaszország, Németország, Anglia, Szlovénia kutatóhelyeiről érkeztek, megtekintették a Scarbantia Régészeti Park néhány részletét is. Így a fórumot, a Várhelyet, a Károly-magaslat vaskori sáncát.5

Június 18.: Prof. Giuseppe Manica az Olasz Kulturális Intézet igazgatója Görögország magyarországi nagykövetének jelenlétében, a kiállítóteret zsúfolásig megtöltő közönség előtt nyitotta meg6 Scarbantia fórumán a „Római kori borostyánkövek az udinei Museo Civico és a Soproni Múzeum Gyűjteményéből” c. tárlatot. A június 14. és augusztus 14. között látogatható kiállítás és a katalógus7 költségeit a Scarbantia Társaság pályázatok útján biztosította a Lokomotív Tourist hathatós támogatásával.

Június 21-én és július 7-én a társaság vezetőségi üléseket tartott a régészeti park kérdéseinek megbeszélése céljából.

Július 11-én kezdődött a kéthetes diáktábor, soproni középiskolások és 6 felvidéki, szlovákiai magyar diák részvételével. A tábor szervezési és gazdasági ügyeinek intézésében dicséretesen működött közre Gaál Éva, a Berzsenyi Gimnázium IV. osztályos tanulója. A Városház utcai romterület rendbetétele mellett az amphitheatrum géppel el nem érhető, meredek lelátóin, a cavea-kon az ásatási szelvények visszatúrása és néhány újabb kutatóárok ásása volt a feladat. A Virágvölgyi út melletti kisebb cavea 61külső falának keresése folytatódott az őszi ásatási munkák során is, kapcsolódva az elkerülő út építési munkálataihoz.

Július 24.: A müncheni egyetem régészeti tanszéke tanulmányi kirándulás keretében tekintette meg Scarbantia nevezetességeit és a Várhelyet.

Szeptember 17.: G. J. előadást tartott az aquileiai nemzetközi borostyánkő konferencián a Sopronban talált római kori borostyánkő leletekről”8, megállapítva, hogy azok baltikumi eredetű nyersanyagból Észak-Itáliában, valószínűleg Aquileiaban készültek. Az előadás német nyelven hangzott el.

Szeptember 28.: Dr. Horváth István, a Komárom-Esztergom megyei múzeumok igazgatója tartott nagysikerű előadást, Esztergom évszázadai címmel.

Október 22.: Baláca–Gorsium–Székesfehérvár útvonalon autóbusz kiránduláson vettünk részt. A legjobb szakemberek kalauzolásával tekinthettük meg a régészeti parkokat és a múzeumokat. (Dr. Bánki Zsuzsanna, Gorsium, Dr. Farkas Zoltán, Székesfehérvár.)

Október 27.: Városunk szülötte, a Savaria Múzeum régésze, Sosztarits Ottó: Savaria régészeti kutatásának újabb eredményeiről tartott előadást9.

Novemberben megkezdődtek a Kocsis István tanár úr által szervezett – középiskolai tanulók számára kiírt – honismereti pályázat előkészítő előadásai, amelyeket a múzeum munkatársai, Gabrieli Gabriella, G. J., Szende Katalin, illetve Szála Erzsébet főiskolai tanár tartottak.