Hibaüzenet

Notice: Undefined offset: 1 counter_get_browser() függvényben (/home/scarbant/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc 70 sor).

A Társaság 1996. évi tevékenysége

Cikk

Január 25. Hollndonner László: Az antik Palesztina műemlékei, különös tekintettel a római korra. Vetített képes előadás, úti élménybeszámoló.

Március 18.: A Scarbantia Társaság és a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium által a honfoglalás 1100. évfordulójára kiírt pályázat ünnepélyes eredményhirdetése12 majd a társaság tisztújító közgyűlése.

Március 28.: Buda Ferenc költő „Rokonok közt keleten” címmel tartott előadást. A honfoglaló magyarság türk rétegének életmódja szempontjából fontos kirgiz, baskír, ujgur, kazár, tatár stb. néprajzi analógiákat ismertette.

Április 27.: Kirándulás a Magyar Nemzeti Múzeum „Őseinket felhozád…” című honfoglaláskort bemutató kiállításának megtekintésére. Vezetett G. J. Utána a Néprajzi Múzeumot tekintettük meg.

Október 18.: Dr. Buzás Gergely: Visegrád a régészeti kutatások tükrében. Előadás diavetítéssel.

Október 19.: A Gesellschaft der Freunde Carnuntums, a Carnuntum baráti köre Bécsből autóbusszal tett látogatást a fertőrákosi Mithraeumhoz.

Október 23.: Kirándulás középkori királyi székhelyekre, Esztergomba, Visegrádra (paloták, várak, múzeumok megtekintése). Esztergomba Dr. Horváth István megyei múzeumigazgató mutatta be a Balassa Múzeum kiállításait. Visegrádon Jékely Zsolt múzeumpedagógus vezetett a királyi palotában és a Salamon-toronyban.

November 4.: A második soproni Polgári Fesztiválon, a Liszt Ferenc Művelődési Házban a megnyitó előadást, a Scarbantia Társaság képviseletében, mintegy 70 hallgató előtt Gömöri János tartotta: Sopron és környéke a magyar honfoglalás korában címmel.

November 28.: Carnuntumi, savariai, sallai, aquincumi és scarbantiai régészek és számítógépes szakemberek megbeszélése a Fabricius-házban a készülő nemzetközi „Borostyánkő-út” CD-romról.

December 11.: Ifj. Sarkady Sándor: Sopron 1921–1956. címmel, telt ház előtt és a hallgatóság érdeklődő figyelmétől kísérve mutatta be az általa szerkesztett és kommentált filmösszeállítást a városunkat bemutató legkorábbi mozgóképekről.

A Régészeti Park munkálataiban közreműködve, szakmailag megterveztük és kivitelezésében irányítottuk az Amphitheatrum melletti Nemeseum bemutatóhely kialakítását 1995 októberében. A kiegészített, eredeti római kőoszlopot és Nemesis dombormű másolatát a Scarbantia Régészeti Park Alapítvány költségén, a Soproni Városszépítő 64Egyesület hathatós anyagi támogatásával, az információs táblát és a pihenőpadokat a hegyvidéki Erdészet segítségeképpen állítottuk fel. A néhány hónap múlva ledöntött római szobormásolatot 1996-ban újra restauráltattuk. A Városi Kertészet 1996-ban fát ültetett a régészeti park mellé. Az erdészet kivitelezte az általunk megtervezett bemutatóhelyet a Várison található római Borostyánkő út szakasza mellett. A Borostyánkő út szerkezetének vizsgálatára ásott kutatóárkot 1996-ban visszatúrtuk. Az OMvH és Sopron város anyagi támogatásával előrehaladt a Városház utcai romterületen a római épületfalak konzerválása. A városfalak restaurálásának befejezése és a romterület végleges műemléki képének kialakítása azonban 1997-re maradt.