Hibaüzenet

Notice: Undefined offset: 1 counter_get_browser() függvényben (/home/scarbant/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc 70 sor).

Cikk

Megjelent a Soproni Szemle 2021/1., tavaszi száma

Sopron 1340. évi címerpajzsos pecsétje és a mai városcímer (1991-)

A napokban megjelent a Soproni Szemle 2021/1. tavaszi száma, többek között őskori (kelta) és római kori régészeti témájú dolgozatokkal, valamint a középkori várostörténet kérdéseit fejtegető tanulmányokkal. A Nováki Gyula által megmentett sarródi kelta bronzövet ismerteti Mrenka Attila; Egy, az égett sánc feltöltésében talált Minerva istennőnek szentelt római kori feliratos oltárkő előkerülési körülményeit és a felirat megfejtését közli Mráv Zsolt és Gabrieli Gabriella; Az Árpád-utcai parkolóház helyén, a Györke Réka által vezetett ásatáson talált római kori, sasfejes kardmarkolatdíszt ismerteti Mosoni Molki; A régi soproni városháza telke mögötti városfalszakaszon állt az 1890-es évekig egy középkori lakó- és erődtorny, amelyet analógiáival együtt ismertet Szoboszlay Gergely;
A 13-14. században ezt a -- feltehetően korábbi ispáni rezidenciához tartozó -- tornyot (is) több hivatali időszakukban, mint városbírók birtokló Dági/Agendorfer családtagok közül, az 1340-ben éppen városbírói tisztet betöltő Márton I. comes szerepét vizsgálja cikkében Gömöri János. Kiemeli a család címerpajzsának és Sopron Város 1340. évi címerpajzsos pecsétje (és mai címere) egyik elemének hasonlóságát. Ennek alapján feltételezhető, hogy a városbíró aktívan részt vehetett a város címerpajzsalakú pecsétnyomójának tervezésében.

Vetélkedő kisiskolásoknak. Scarbantia amfiteátruma 2021.

Vetélkedő a soproni Hunyadi János iskola 5. osztályosainak. Riport az amfiteátrum kutatásairól Gömöri János régésszel. Kádár Tibor fotója. https://www.youtube.com/watch?v=S_KDNXsO8x0
http://okorportal.hu/wp-content/uploads/2013/03/2007_4_gomori_kaus.pdf?f...

A Scarbantia Fóruma Régészeti Kiállítást -- a vírushelyzet miatt -- csoportok nem látogathatják

A soproni Tourinform iroda nyitvatartási rendjének megfelelően a Scarbantia Fóruma Régészeti Kiállítás (Sopron, Szent György u. 2) a vírushelyzet miatt csoportok számára nem látogatható. A szombati és vasárnapi napok kivételével a Tourinform iroda 09 és 17 óra között (hétfőtól pentekig) nyitva tart. A védőmaszkban megközelíthető Tourinform iroda információs térében kézfertőtlenítő is van, az itteni shopból kizárólag összetartozó pár (2 személy), vagy család (2-4 fő) mehet le egyszerre és tartózkodhat egyidejűleg (védőmaszkban) a múzeumi kiállításban.

A scarbantiai üvegekről

A "Soproni Múzeum Régészeti Naplója LV", a fiatal régészkollektíva jóvoltából újra érdekes és tartalmas információkat adott közre, jelen esetben az üvegművességről, a scarbantiai ásatásokon előkerült szép üvegtárgyakról, illetve a római kor előtti- és utáni üvegpasztagyöngyökről: https://www.facebook.com/sopronimuzeum/posts/4577354969003326
Itt osztjuk meg a posztot, mert a Scarbantia Társaság -- előadótermekben tervezett -- összejöveteleit a járványos időszak miatt egyelőre elhalasztja, időben a pandémia második hullámának végéig.
Aki a scarbantiai üvegekről további információkat is szeretne megismerni, azoknak szíves figyelmébe ajánljuk Dévai Kata Soproni Szemlében megjelent, az interneten is elérhető cikkét, amely (a múlt évben) Sopronban elhangzott előadásának bővített, jegyzetekkel ellátott szövegét és a Scarbantia Társaságban vetített fotóinak egy részét tartalmazza:
PDF icon Uvegedenyek_a_romai_kori_Sopronban_pdf.pdf (1.5 MB)

Scarbantia Társaság újra megjelenteti a város római kori régészeti műemlékeit és a régészeti kiállításokat népszerűsítő leporellóját

Scarbantia régészeti műemlékei és régészeti kiállításai, a leporelló egyik oldala...

A Soproni Tudós Társaság és a Tourinform Iroda támogatásával a Scarbantia Társaság újra megjelenteti a város római kori régészeti műemlékeit és az antik régiségeket is őrző múzeumokat népszerűsítő leporellóját, (amelyet apró részletében módosítottunk). Sopron népszerű utazási célpont volt a nyáron, az elfogyott információs kiadvány újabb sorozata 2020. október 15-én kikerült a nyomdából. Kérhető a Soroni Tourinform irodában, a Fórom Kiállítás megtekintésekor, illetve a Soproni Múzeum kiállításainak látogatásakor, a pénztáraknál.

Soproni Szemle 2017-1 szám: Régészeti cikkek Scarbantia kereskedelméről és kézművesiparáról

Római kori fazakaskemenc a soproni Patőfi téri mélygarázs építésénél. Fotó: Gömöri János

http://soproniszemle.hu/sprn/wp-content/uploads/2019/03/Szemle_2017_1.pdf

http://soproniszemle.hu/sprn/wp-content/uploads/2019/03/Szemle_2017_1.pdf Adatok a scarbantiai fazekasság, téglaégetés és egy bronzos műhely kérdéséhez, illetve a város kereskedelmi importjához.
SSZ 2017_1. Régészeti cikkek
Gömöri János: Adatok a kétezer éves Scarbantia anyagi kultúrájának ismeretéhez ..
T. Szőnyi Eszter: Scarbantia kora római kerámiája .................................................
Gabler Dénes: A scarbantiai terra sigillaták ...............................................................
Magyar-Hárshegyi Piroska: A távolsági kereskedelem és élelmiszerszállítás
emlékei: Amphorák Scarbantiából és környékéről .............................................
Dévai Kata: Üvegedények a római kori Sopronban .................................................
Sey Nikoletta: Bronzból készült viseleti tárgyak Scarbantiából ............................
Torbágyi Melinda: Scarbantia és környékének római érmei ................................
Tomka Péter: Scarbantia környéke a népvándorlás korában (5–6. század) .......

A Dél-Uraltól a Keleti-Alpokaljáig c. poszterkiállításunk meghosszabbított időszakban látogatható

Image icon Magyar ostort. poszterkiall..jpg
Újra látogatható a Scarbantia Fóruma Régészeti Kiállítás, miután befejeződött a soproni Új u.- Szent György u. sarkán található Tourinform iroda felújítása és a járványhelyzet enyhülése is lehetővé tette a múzeumok megtekintését.
Állandó kiállításunk mellett az -- ugyanitt bemutatott -- "Magyar törzsek vándorlása a Dél-Uráltól a Keleti-Alpokaljáig" c. ideiglenes poszterkiállítás is megtekinthető.
Utóbbi, meghosszabbítva, 2020 december 31-ig látogatható.
A kiállítás minden nap, 9 és 17 órák között, a Tourinform iroda nyitvatartási idejében, annak -- augusztus 15-g érvényes -- egészségügyi biztonsági előírásai szerint tekinthető meg:
- Egy csoportban maximum 6 fő, védőmaszkban,
- 1,5 méter távolságtartás.
- A Scarbantia Régészeti Park Alapítvány munkatársai, (a Tourinform iroda munkatársihoz hasonlóan) szintén védőmaszkban fogadják a vendégeket, kérésre szakvezetést adnak. Tel. 06 20 364 22 63
- Egyéb biztonsági előírások vonatkozásában a Soproni Múzeumban bevezetett szabályokat követjük.
- A Soproni Múzeum Állandó Régészeti Kiállítását (Fabricius-ház) megtekintő látogatók, ottani belépőjegyük felmutatásával a Scarbantia Fóruma Régészeti Kiállítást díjmentesen megtekinthetik. mivel a két régészeti tárlat szakmailag kiegészíti egymást.

Castrum Supron fa-föld védősáncának rekontrukciója

Az Árpád-kori védősánc faszerkezetének rekonsrukciója. Fölötte metszetben a 14. századi belső városfal (1340 körül már állt...).(Fotó: Gömöri J. 2020. júl. 14).

Image icon 2020 Sanc rekontr..jpg (88.83 KB) A Scarbantia Régészeti Park soproni Városház utcai romterületének szélén már 1999/2000-ben rekonstruáltuk -- a hozzávetőlegesen 1000 éves -- soproni ispáni vár (Castrum Supron) vörösre égett védősáncának egy kis szakaszát, Ezekben a napokban történik a fa-föld szerkezetű védőmű korábbi bemutatóhelyének felújítása, a Városfal-program I. szakaszának befejezéseként, Sopron M. J. Város költségén. (A korábbi műemléki tervezőmérnök H. Vladár Ágnes, a jelenlegi építésztervező Fekete Szilárd. Kivitelező: L. és S Kft, Sopron).
A középkori felső Zwingerbe felvezető lépcső festésének téglavörös színe az átégett Árpád-kori fa-föld sánc színével egyezik meg. A védőmű égett anyaga 20 méter szélességben követi a római kori városfal vonalát, az egész belvároson belül, a 4. századi erődfalra, mint támfalra támaszkodva. A belvároson körben, az Árpád-kori sánc tetejére építették a 14. századi belső városfalat, amely fotóinkon metszetben látható a Városház u. 4. É-i homlokzatán.

Korai vaskori kultikus edény Fertőendrédről

Fertőendréd, vaskori kocsiedény, Kr. e. 7. század. Soproni Múzeum, Fotó MNM

Image icon 88434889_10215312489357898_1589234630773440512_o.jpg (102.46 KB) Vágó Ádám (szerk.): A Kárpát-medence ősi kincsei. A kőkortól a honfoglalásig. c. vaskos kötetben ( https://mnm.hu/en/publication-issue/karpat-medence-osi-kincsei?fbclid=Iw... ) szerepel a fertőendrédi korai vaskori kocsiedény is, amely eredetiben a Soproni Múzeum állandó régészeti kiállításán látható. Csoda, hogy itt lehet: szerencsére a cserépdarabok előkerülését a pinceásó tulajdonos, Gombos József bejelentette a múzeumnak; összetört darabokban gyűjtöttük be a pinceásás törmelékei közül; restaurálta Veronika Harasztovics (Soproni Múzeum). Irodalom: GÖMÖRI J.: Ein Grab der Osthallstattkultur mit Kultwagen aus Fertőendréd (Kom. Sopron, Ungarn). In:(Hrsg. E. Jerem, M. Schönfelder, G. Wieland): Nord-Süd, Ost-West Kontakte während der Eisenzeit in Europa. Akt. der Int. Tagungen der AG Eisenzeit ... 2002. Budapest 2010, 61-75. https://www.academia.edu/29843365/G%C3%B6m%C3%B6ri_J._Ein_Grab_der_Ostha...
A cikk magyar nyelvű változatai: Gömöri János: Korai vaskori kultikus kocsiedény Fertőendrédről. Arrabona 44/1 (2006) 165-174.. és Kézirat: FERTŐENDRÉD kocsiedeny- kezirat- G J.pdf

A római kori hangszerekről és zenéről elhangzott előadás

Nagy tetszés fogadta a Scarbantia Társaság és a Soproni Múzeum által szervezett, tartalmas előadást, amelyet Hüse Asztrik pécsi egyetemi hallgató tartott a soproni Pedagógusok Művelődési házában. A szakdolgozati témáját összefoglaló ismertetésben a vetített képek (a hangszerek eredeti régészeti leleteinek fotói és a rekonstrukciók) mellett illusztrációként öt zenei betét is elhangzott a különböző fúvós-, húros-, ütős és egyéb hangszerek modern másolataiból megszólaltatható zenei részletekből. A mellékelt pps-összeállítás Horváth Zsolt helyszíni fotói alapján készült, az eredetileg levetített képek helyenkénti pótlásával, az interneten fellelt fotók alapján.

Oldalak